Akce

Ohlédnutí za oslavou pro sestru Akvinelu

V sobotu 17. června proběhla v želivském klášteře oslava výročí 100 let od narození sestry Akvinely.

Přijeli jak rodiče a přátelé Domova svaté Rodiny, tak i mnoho klientů. Dorazily rovněž členky Kongregace školských sester de Notre Dame a zástupci naší nadace. Nechyběli ani obyvatelé Vřesníku, rodné vsi sestry Akvinely.

Během dopoledne byla odsloužena mše svatá pro sestru Akvinelu, po které následoval společný oběd všech účastníků v prostorech kláštera Kanonie premonstrátů. Přítomní hosté pak položili květiny k pomníčku sestry Akvinely a vzpomenuli ji několika krásnými proslovy. Odpolední program nám zajistila kapela Kolibříci, které moc děkujeme za úžasnou hudbu!

Velice také děkujeme všem, kteří přijeli uctít památku naší vážené sestry Akvinely. Velké poděkování patří panu Opatovi, paní Žákové a Hoškové, kteří celou oslavu zaštítili. Děkujeme i všem dobrovolníkům a pomocníkům, kteří přiložili ruku k dílu před akcí i během ní. Bez vás by tato krásná událost nebyla možná. 

Ti, kteří chyběli, se mohou podívat na fotky z průběhu oslavy v naší fotogalerii.

Děkujeme za společný čas a přejeme všem pěkné léto!