Domov svaté Rodiny


Domov svaté Rodiny založila v roce 1991 řádová sestra Akvinela Ludmila Loskotová z Kongregace Školských sester de Notre Dame. V té době se jednalo o zcela průkopnický čin – domov se stal prvním pobytovým zařízením v hlavním městě s celoroční péčí o osoby s mentálním a kombinovaným postižením, které byly dříve izolovány v ústavech v odlehlých částech republiky. O založení tohoto Domova s celoroční péčí o osoby mentálně postižené se zasloužila i Česká katolická charita.

Sestra Akvinela s klienty Domova svaté Rodiny

Domov se začal pod laskavým a pevným vedením sestry Akvinely dále rozvíjet a jeho kapacita brzy nestačila zájmu. V roce 2000 tak byl domov rozšířen o nový zrekonstruovaný objekt v prostorách bývalé školy. Obě nové budovy byly slavnostně vysvěceny otcem kardinálem Miloslavem Vlkem.

V současné době tvoří Domov dva objekty v Praze-Petřinách (Ulrychova 1874/10) a v Praze-Liboci (Libocká 6/43). Pobývá v něm více než 70 osob s mentálním a kombinovaným postižením. Někteří jsou samostatnější, většina z nich ale vyžaduje stálou asistenci. Život v domově běží téměř jako v běžné domácnosti. Budovy v Liboci i na Petřinách jsou rozděleny do bytů. V každém žije nejvýše osm osob, které se podle svých možností podílejí na jeho chodu. Domov pro klienty vytváří také příležitosti k práci, udržování jejich fyzických a duševních schopností i obyčejnému lidskému kontaktu, který je pro ně stejně důležitý jako pro zdravého člověka.

Návštěva tehdejší první dámy Dagmar Havlové

Součástí objektů domova je kaple svatého Kříže, rehabilitační prostory, kuchyně, jídelny, vlastní prádelna a žehlírna, sklady a dílny a ubytovny pro zaměstnance. Za více než 30 let fungování domov navštívily mnohé známé osobnosti – četní církevní představitelé, manželky českého a slovenského prezidenta či belgická královna.

Na začátku roku 2018 se Domov svaté Rodiny sloučil s Arcidiecézní charitou Praha, která je v současné době jeho zřizovatelem.

Webové stránky Domova svaté Rodiny ZDE.