Nadace sestry Akvinely podporuje osoby s mentálním a kombinovaným postižením v pražském Domově svaté Rodiny. Díky štědrým dárcům jim poskytuje jak finančně náročnější předměty pro usnadnění jejich života, tak i maličkosti zajišťující pohodlný chod domova. Nadace je klientům domova stále nablízku a je vždy připravena v případě potřeby pomoci.


Novinky

 • Ohlédnutí za oslavou pro sestru Akvinelu
  V sobotu 17. června proběhla v želivském klášteře oslava výročí 100 let od narození sestry Akvinely. Přijeli jak rodiče a přátelé Domova svaté Rodiny, tak i mnoho klientů. Dorazily rovněž členky Kongregace školských sester de Notre Dame a zástupci naší nadace. Nechyběli ani obyvatelé Vřesníku, rodné vsi sestry Akvinely. Během dopoledne byla odsloužena mše svatá pro sestru Akvinelu, po které následoval společný oběd všech účastníků v prostorech kláštera Kanonie premonstrátů. Přítomní hosté pak položili květiny k pomníčku sestry Akvinely a vzpomenuli ji několika krásnými proslovy. Odpolední program nám zajistila kapela Kolibříci, které moc děkujeme za úžasnou hudbu! Velice také děkujeme všem, kteří přijeli uctít památku naší vážené sestry Akvinely. Velké poděkování patří panu Opatovi, paní Žákové a Hoškové, kteří celou oslavu zaštítili. Děkujeme i všem dobrovolníkům a pomocníkům, kteří přiložili ruku k dílu před akcí i během ní. Bez vás by tato krásná událost nebyla možná.  Ti, kteří chyběli, se mohou podívat na fotky z průběhu oslavy v naší fotogalerii. Děkujeme za společný čas a přejeme všem pěkné léto!
 • Oslava výročí 100 let od narození sestry Akvinely
  Rádi bychom Vás pozvali na oslavu výročí 100 let od narození sestry M. Akvinely Ludmily Loskotové, která se bude konat v sobotu 17. 6. 2023 v želivském kostele Narození Panny Marie a želivském klášteře. Připravili jsme pro Vás bohatý program se začátkem v 10:30 hod. v želivském kostele. Během dne bude možné si prohlédnout klášter i Trčkův hrad. Bude také zajištěné občerstvení a zahraje nám kapela Kolibříci. Těšíme se s Vámi na viděnou!
 • Velikonoční přání
  Přejeme vám radostné a požehnané velikonoční svátky plné lásky a štěstí. Nechť je s Vámi naděje nejen v tento sváteční čas. Mějte krásné jarní dny a v životě hodně klidu a pohody!
 • Dar do zimních dnů
  Za Nadaci jsme Domovu svaté Rodiny zakoupili 400 kusů vitamínů Cetebe, které klientům a personálu nyní poslouží k posílení imunity v období respiračních onemocnění. Společně s tím jsme do Domova dodali i 80 lahví laktulózy. Zdravotnický personál je podle potřeby rozdělí mezi klienty v Liboci i na Petřinách. Děkujeme, že svými finančními dary pomáháte toto uskutečnit!
 • PF 2023
  Děkujeme za veškerou přízeň, kterou jste nám projevili!
 • Adventní koncerty 2022
  Ještě před koncem roku bychom chtěli zrekapitulovat proběhlé vánoční akce, ze kterých máme velkou radost. V polovině prosince se uskutečnil Adventní koncert pěveckého sboru 2. lékařské fakulty Chorion. Velice bychom tímto chtěli poděkovat všem účinkujícím, kteří se rozhodli udělat dobrou věc a výtěžek věnovat právě Nadaci sestry Akvinely. O pár dní později se poté již tradičně konal koncert v Českobratrské modlitebně na pražských Vinohradech, kde umělci předvedli známou Českou mši vánoční od Jakuba Jana Ryby. Na obou koncertech se podařilo vybrat přes 40 tisíc korun. Všem, kteří se tímto rozhodli nadaci podpořit, velice děkujeme! Vážíme si toho a nebereme to jako samozřejmost! A jak jsme si to na koncertech užili, se můžete podívat ve fotogalerii.