Kontakt


Název nadace: Nadace sestry Akvinely
Sídlo nadace: Hornokrčská 708/5, Praha 4 – Krč, 140 00
Identifikační číslo: 26 48 80 78
Registrace: Městský soud v Praze, nadační rejstřík, oddíl N, vložka 423
Daňové identifikační číslo: CZ26488078
Mobil: 605 878 409
E-mail: info@nadacesestryakvinely.cz
Webové stránky: nadacesestryakvinely.cz
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic
Číslo účtu: 605 5079 008 / 2700