Historie nadace


Domov svaté Rodiny, který se stará o osoby s mentálním a kombinovaným postižením, se po jeho založení v roce 1991 začal pod laskavým a pevným vedením řádové sestry Akvinely rozvíjet. Ruku v ruce s tím začaly mezi rodinami klientů vznikat první myšlenky o založení nadace, která by domov zabezpečovala i v dobách případné finanční nejistoty. Tehdejší nápady se v listopadu roku 2001 staly skutečností – matka jednoho z klientů domova Marie Bublová tehdy darovala značný finanční obnos, který vytvořil počáteční jmění nově založené Nadace sestry Akvinely.

Sestra Akvinela s klienty

Ta byla zapsána do nadačního rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze k 30. 11. 2001. Nadace byla nazvána podle již zmíněné řádové sestry Akvinely, která se zásadně podílela na péči o klienty a stála u zrodu celého Domova svaté Rodiny.

Za 20 let svého působení nadace klientům domova poskytla díky svým štědrým podporovatelům dary ve výši 4,2 milionu korun. Klienti získali na základě jejich individuálních potřeb jak finančně náročnější předměty pro usnadnění jejich života, tak i maličkosti zajišťující pohodlný chod domova.

I přesto, že někteří ze zakládajících členů nadace již bohužel nejsou mezi námi, její aktivity pokračují dál. I po 20 letech svého působení je nadace klientům domova stále nablízku a je vždy připravena v případě potřeby pomoci.

Velké poděkování za veškerou práci věnované nadaci patří řadové sestře Alexii Bolkové a panu Josefu Vachovi, kteří svými aktivitami velkou měrou přispěli k jejímu chodu a dalšímu rozvoji.