Zobrazit ve vyhledávání navigaci

Navigace

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Hledat

Aktuality

Modlitba rodičů za postižené dítě

Modlitba rodičů za postižené dítě

Pane, svěřujeme ti naši/našeho .....
Ty víš, že jsme měli jiné plány, naděje a představy.
Vytrhl jsi nás z našich snů
a přivedl do nové skutečnosti.
Nyní nás učíš jít zcela novou cestou:
cestou maličkých kroků,
cestou nekonečné trpělivosti,
cestou zcela jiných měřítek,
cestou malých radostí,
cestou, kdy se mnohé nebere tak samozřejmě.
Máš na nás velké požadavky.
Důvěřuješ nám.
Tím se častěji dostáváme na hranice svých sil.
Získáváme ale také stále znovu zkušenost
hlubokého ukrytí v tobě.

"Otče, nepošleš žádný kříž a utrpení,
aniž bys dal sílu k jeho unesení."


Pomoz nám, abychom tomu věřili,
z toho žili
a na tom vyrostli. Amen.

Z materiálů k schönstattským "Putovním svatyňkám".


Cena Ď

Domov svaté Rodiny nominoval Nadaci sestry Akvinely na udělení ceny Ď - dík mecenášům a dobrodincům.
Pan předseda Josef Vach a místopředsedkyně M. Alexie Bolková se 2. května 2014 zúčastnili udělení této ceny za region hl. m. Prahy a s velkým překvapením zjistili, že tuto cenu získává právě Nadace sestry Akvinely.

Více viz zde.

Křemešník

Podívejte se na tento odkaz. Je to místo, kam chodívala sestra Akvinela jako děvče na poutě a kam jsme i my, poutníci z Domova sv. Rodiny, zajeli na pouť ještě s ní.
A nyní majitelka hotelu Křemešník, kde jsme tehdy obědvali, dává šanci těmto mladíkům a děvčatům.
Vyslovuji jí za to upřímný dík!