Dárci

A jsou takoví, kteří dávají a nepoznávají v dávání bolest,
ani v něm nehledají radost, ani nedávají z ohledu na ctnost.
Ti dávají, jak myrta v údolí vydechuje do prostoru svou vůni.
Jejich rukama promlouvá Bůh a jejich očima se usmívá na zem.

Vážení a milí přátelé, dárci.

My, rodiče postižených dětí a blízcí Domovu Svaté rodiny jsme založili Nadaci sestry Akvinely v naději, že se stane oázou lidství a lásky pro naše nemocné děti. Naděje se splnila a my s radostí vyslovujeme své poděkování vám, našim dárcům, kteří jste nepřehlédli naši prosbu, kteří myslíte na naše děti a zároveň chcete pomoci i jejich rodičům. Naše nadace usiluje o zajištění bezpečného domova pro děti s postižením. Tím, že jste se zařadili mezi dárce, poskytujete svojí účastí také jejich rodičům útěchu a vědomí, že nezůstávají ve svých starostech osamělí. Váš zájem je pro ně balzámem, který pomáhá hojit jejich bolesti a překonávat strach z budoucnosti, do kterého rodiče dětí s postižením snadno upadají.

Děkujeme Vám jménem všech rodičů za Váš dar a přejeme, aby Vám každý den, zvláště ten, kdy potěšíte druhého, přinášel štěstí.

Uvádíme zde seznam dárců, kteří svým darem naši nadaci během jejího trvání podpořili. Naše upřímné poděkování patří také všem dárcům, u kterých nebylo možné dohledat jejich adresy a poděkovat jim individuálně. Jelikož Vaši podporu není možné měřit velikostí darovaného obnosu, neuvádíme u jednotlivých dárců jeho výši.