Poděkování

Milí přátelé a dobrodinci,

v příloze naleznete poděkování Nadace všem, kteří nezištně pomáhají s organizací každoročních bazárků.