Ještě něco o odhalení pomníku ve Vřesníku

Poněkud opožděně jsem našla zprávu o slavnosti odhalení pomníku sestry Akvinely.